O NAMA

Vatrogasna jedinica Kotor (kao DVD) osnovana je 1867 godine i jedno je od prvih vatrogasnih društava na području EX Jugoslavije. Društvo je djelovalo u svim akcijama gašenja požara, spašavanja ljudskih života i njihove imovine kao i u akcijama humanosti za potrebe građana. Poslje drugog svjetskog rata (1947) Društvo prerasta u Profesionalnu vatrogasnu jedinicu sa skromnom opremom. Posjedovali su jedno vatrogasno vozilo "FIAT“ i jednu prenosnu motornu pumpu "BALILA“ koje su opsluživali četri profesionalna vatrogasca i preko 20 dobrovoljaca. U ovom sastavu postizani su izvanredni rezultati u svim vidovima i potrebama čak i na širem području, odnosno i van granica Opštine Kotor.

Uz pomoć Vatrogasne jedinice Kotor formirane su jedinice u drugim gradovima Crne Gore gdje im je pružana i stručna pomoć.

Od 1947 godine kroz Vatrogasnu jedinicu Kotor prošao je veliki broj profesionalnih i dobrovoljnih vatrogasaca koji su uvijek bili na zajedničkom zadatku spašavajući ljudske živote i društvena dobra, često puta i svoj život stavljali u opasnosti i između ostalog i sa time doprinjeli da Vatrogasna jedinica Kotor danas služi kao primjer entuzijazma i ljubavi prema ovom teškom i humanom poslu.

Vatrogasna jedinica Kotor odlikovana je 1967 godine "Ordenom zasluga za narod sa Zlatnom zvijezdom“ a 1969, 1989 i 2007 godine dodjeljena je nagrada Grada Kotora "21 novembar“ kao i mnoga druga priznanja.

Od 1987 godine Vatrogasna jedinica Kotor i DVD Kotor prerastaju u savremenu organizaciju. Obnavlja se poslovni prostor, vozni park, nabavlja se za to vrijeme najsavremenija protivpožarna oprema od koje je jedan dio i danas u upotrebi.

Vatrogasnu jedinicu Kotor u sadašnjem obliku formirala je Opština Kotor u skladu sa zakonom a radi učestvovanja u sprovođenju preventivnih mjera zaštite od požara, gašenja požara i spašavanja ljudi i materijalnih dobara ugroženih požarom i elementarnim nepogodama, kao i vršenja drugih poslova u vezi sa zaštitom od požara utvrđenim Opštinskim planom zaštite od požara.


Od 1987 godine Vatrogasna jedinica Kotor i DVD Kotor prerastaju u savremenu organizaciju. Obnavlja se poslovni prostor, vozni park, nabavlja se za to vrijeme najsavremenija protivpožarna oprema od koje je jedan dio i danas u upotrebi.

Vatrogasnu jedinicu Kotor u sadašnjem obliku formirala je Opština Kotor u skladu sa zakonom a radi učestvovanja u sprovođenju preventivnih mjera zaštite od požara, gašenja požara i spašavanja ljudi i materijalnih dobara ugroženih požarom i elementarnim nepogodama, kao i vršenja drugih poslova u vezi sa zaštitom od požara utvrđenim Opštinskim planom zaštite od požara. U 2007 godini donešen je Zakon o zaštiti i spašavanju čime se Vatrogasna jedinica transformiše u Službu zaštite i spašavanja sa ciljem boljeg opremanja i osposobljavanja vatrogasaca za sve vrste intervencija.Danas Služba zaštite i spašavanja Kotor zapošljava 24 profesionalna vatrogasca - spasioca i sarađuje sa svojih 10 dobrovoljaca. Svi zaposleni stručno su osposobljeni tako da u svakom momentu mogu kvalitetno i pravovremeno dejstvovati u svim intervencijama.

U ciju boljeg organizovanja buduće Službe zaštite u 2007 godini jedan broj vatrogasaca je započeo sa obukom za planinara-spasioca, G.S.S. (gorsku službu spašavanja) kao i za sprečavanje zagađenja mora od nafte i naftnih derivata odnosno sanacija nastalih šteta u slučaju izlivanja istih. S'tim u vezi redovno su prisutni na svim seminarima i trening kursevima koji se organizuju.


U 2012 godini oformljen je ronilački tim Službe zaštite koji je obuku završio u Regionalnom centru za obuku pomoraca i podvodno razminiranje u Bijeloj. Formiranjem ovakvog tima Služba zaštite je podigla svoju operativnu sposobnost na još veći nivo.

Pored djelatnosti koja se svakodnevno obavlja, kotorski vatrogasci vrše i preventivu na području Opštine Kotor i to kod raznih subjekata. Isto tako vrše i servisiranje i opravku protivpožarne opreme u svom servisnom prostoru. U sušnim ljetnjim mjesecima vrši se i dostava vode građanstvu.

Opštinskim Planom zaštite od požara u Perastu organizovano djeluje DVD "Bogoljub Brezić“ u čijem su satavu pored tridesetak dobrovolaca zaposlena i šest profesionalnih vatrogasca koji obavljaju postavljene zadatke i omogućuju da DVD funkcioniše.Dobrovoljno vatrogasno društvo u Perastu je svojom organizovanošću i zajedničkim aktivnostima u potpunosti opravdalo svoju dugogodišnju tradiciju i spremnost da pruži pomoć građanima, kako u gašenju požara, tako i u drugim aktivnostima.

Služba zaštite i spašavanja Kotor raspolaže sa poslovnim prostorom za rad i obuku zaposlenih. Raspolaže sa 315 kvm. poslovnog prostora, 205 kvm. garažnog prostora i 708 kvm. prostora za izvođenje vježbi i manipulisanje.


Osavremenjavanje voznog parka I opreme počelo je 2006 godine nabavkom malog navalnog vozila Mercedes Vario 2000/300 kao I novog hidrauličnog razvalnog alata Weber hidraulik. U 2009 I 2010 godini nabavlja se pet novih vozila marke Mercedes sa nadgradnjom Rosenbauer čime je vozni park potpuno osavremenjen. Nabavkom nove opreme Služba zaštite i spašavanja Kotor postaje jedna od boje opremljenih jedinica u Crnoj Gori spremna da u svakom momentu pruži pomoć stanovnicima Grada Kotora ali i drugih gradova u koliko se za to ukaže potreba.

Opremanje Službe zaštite i spašavanja Kotor sa ovako savremenim vozilima i opremom je velika garancija svima nama da u raznim kriznim situacijama izlazimo kao pobjednici, sa što manje materijalne štete, bez žrtava, na dobro Grada Kotora i svih nas.