PROTIV POŽARNA OBUKA U DAIDO METAL KOTOR 14.10.2013