Savjeti

Servis vatrogasnih aparata

Služba zastite i spasavanja grada Kotora uz vatrogasnu djelatnost obavlja i usluge servisiranja vatrogasnih aparata pravnim i fizičkim osobama. U svojim prostorijama ima ovlašteni servis s kvalitetnom opremom i kvalitetnim stručnim kadrom koji uz servisiranje vatrogasnih aparata će Vam i objasniti sve što zanima uz održavanje vatrogasnih aparata, potreban broj, vrstu i druge informacije s ciljem Vaše veče sigurnosti i zadovoljavanja zakonskih propisa vezanih uz ovo područje . Redovno održavanje iznimno je važno jer jedino ono garantuje da će aparat biti funkcionalan kada je to najpotrebnije. Vatrogasni aparat, bez obzira na to je li se u proteklom razdoblju upotrebljavao ili nije, potrebno je kontrolisati svakih 6 mjeseci, sukladno upustvima proizvođača, što je, uostalom, i zakonska obaveza vlasnika. Od vatrogasnog aparata svi očekujemo da izbacivanjem sredstva za gašenje gasi požar. Vatrogasnim aparatom se ne može ugasiti veliki požar, tj. požar rasplamsalih razmjera. Ali se zato njime može spriječiti da dođe do tako velikog požara. Jer požar se može (i mora) ugasiti u začetku. I zato je nužno da vatrogasni aparat bude spreman i ispravan u svako doba dana i noći. Jer nikad se ne zna kada i gdje može buknuti požar. A ukoliko se na vrijeme ne reagira ili se nema ispravna oprema, posljedice mogu biti katastrofalne. Zato je potrebno redovno kontrolisanje protivpožarnih aparata od strane stručne osobe u ovlaštenim radionicama za servisiranje vatrogasnih aparata.

Dojava Vatrogascima na 123

Požar, eksploziju, saobraćajnu nesreću, osobe zarobljene u liftu, akcident s opasnim stvarima i slično dojavite na slijedeći način:

Nazovite broj 123

Opišite događaj (npr. ima li plina u zgradi i sl.) i da li su ljudi u opasnosti

Navedite tačnu adresu događaja

Dajte lične podatke (ime i prezime), broj telefona s kojeg zovete

Licno dočekajte pomoć, te evakuišite ljude.

Nekoliko Važnih savjeta

Poučite djecu o požarima, i kako pozvati 123

Redovito čistite dimnjake i kontrolišite plinske i električne instalacije

Ne čuvajte zapaljive tekućine i eksplozivna sredstava na tavanu i podrumu

Ne ostavljajte bez nadzora uključene kuhinjske uređaje

Osigurajte pristup zgradama vatrogasnim vozilima i puteve za evakuaciju

Spašavanje osoba ima prednost pred gašenjem

Izbjegavajte dim, izlaganjem dimu gubite svijest

Gasite iz udaljenosti od oko 5 metara

Ne otvarajte naglo vrata, držite se što niže podu, tj. u sagnutom položaju

Na otvorenom prostoru gasite niz vjetar

Opasnosti od požara u kući

Štednjaci i peći

Nestručno postavljanje peći i štednjaka i ostalih grijaćih tijela čest je i u velikom broju slučajeva zanemaren izvor opasnosti.

 • ne držite nikakve gorive predmete u krugu od pola metra
 • upotrebljavajte kuhinjsku napu
 • u nedoumici kontaktirajte stručnu osobu

Sezona loženja

Prije početka sezone loženja, ložišta, dimnjake očistiti i po potrebi staviti u probni pogon. Posebnu pažnju posvetite prilikom preuređenja i ugradnje - montaže novih peći.

Pepel

Izvađeni pepel može i nakon 24 sata biti izvorom paljenja, tako da se nikada ne smije pospremati u kartonske kutije, plastične kante i kontejnere. Pepel odložite samo u metalne kontejnere na otvorenom.

Zapaljivi otpad

Privremeno odlaganje zapaljivih otpadaka (krpe za brisanje, u ulju natopljeni papir za čišćenje itd.) dozvoljeno je samo na otvorenom u metalnim posudama koje se mogu zatvoriti.

Odvodi kuhinjskih para (nape)

Filtere kuhinjskih napa treba redovito čistiti ili mijenjati. Zamijenjeni filteri su lakozapaljiv otpad!

Vruća mast

Pregrijana mast može dovesti do samozapaljenja. Požari masti su najčešći uzroci kuhinjskih požara. Goreću mast nikako gasiti s vodom nego ju uvijek "prekrijte" mokrom krpom!

Također ne stavljajte u mast mokro meso jer se zbog prskanja masti stvara opasnost od požara. Iako friteze imaju termostat, ne smiju biti ostavljene bez nadzora. Stara mast je lakše zapaljiva nego svježa, tako da redovita zamjena masti povećava sigurnost od požara.

Postavljanje toplinskih uređaja

Električna kuhala, aparati za kavu, čajne grijalice itd. uvijek se moraju postaviti na negorivu podlogu i najmanje na udaljenosti od pola metra od zapaljivih stvari. Grijaći dijelovi uronjenih kuhala moraju u cjelosti biti uronjeni u vodu.

TV, video

Uključeni TV i video isijavaju toplinu, koja se mora odvoditi. Ako se ovakve uređaje ugradi u zid ili namještaj, mora se pobrinuti za dovoljnu ventilaciju. Između uređaja i zidova/regala mora biti minimalni razmak od 10 cm.

Sprejevi

Pogonski plin u različitim sprejevima (lakovi, sredstva za čišćenje) redovito je zapaljiv. Ne upotrebljavajte u blizini otvorene vatre, uključenog toplinskog uređaja (fen, kalorifer) ili goruće cigarete. Prilikom prekomjernog grijanja pojedini sprejevi mogu eksplodirati, zato ih ne odlažite u blizini toplinskih uređaja, niti bacajte u vatru.

Termofor

Električni termofori i prekrivači u krevetu se smiju upotrebiti samo za ugrijavanje. Neprekidno uključeni termofori mogu dovesti do požara zbog zastoja toplinskog toka.

Božićna i novogodišnja drvca

Požari na božićnim i novogodišnjim drvcima su izuzetno česti. Izbjeći ih se može pridržavanjem jednostavnih sigurnosnih mjera:

 • bor nikada ne postavljajte u blizini zavjesa
 • svijeće postavljajte tako da plamen ne može doseći grane ili nakit
 • prvo upaliti gornje, zatim donje svijeće
 • svijeće ne smiju goriti bez nadzora
 • prije paljenja svijeća u pripravi imati sredstvo za gašenje (dobra je i mineralna voda)
 • prskalice ne palite na drvcu koje se već osušilo
 • prema svemu navedenom, najpametnije je svijeće zamijeniti dobrim i ispravnim lampicama
 • papir i nakit udaljiti od električnih lampica

Božićna i novogodišnja drvca ostaju duže svježa i time su manje požarno opasna, ako se prije postavljanja skladište u hladnim prostorima ili se postave u posudu s vodom. Stalci božićnih i novogodisnjih drvaca koji se daju napuniti s vodom, također sprječavaju brzo sušenje drveta i time povisuju požarnu sigurnost.

Skladištenje u potkrovljima

U potkrovljima se smiju pohraniti samo negorive stvari i poljoprivredni proizvodi, uz nesmetan pristup svim dijelovima potkrovlja i krovnim prozorima. Dimnjaci trebaju biti nepropusni i čisti.

Odmrzavanje

Zaleđene cijevi, grijaća tijela itd. neka odmrzava stručnjak. Kod rada s otvorenim plamenom prethodno okolinu očistite od zapaljivih stvari. Ručne vatrogasne aparate držite u pripravnosti, a mjesto rada nakon završetka radova višestruko kontrolišite.

Plinske instalacije i boce

Plinarske radove na instalacijama i uređajima prepustite ovlaštenim službama

Mijenjajte redovito brtvu između boce i redukcijskog ventila, priključnu cijev između trošila i plinske boce i poslije upotrebe zatvorite ventil na boci.

Ne držite plinsku bocu na suncu ili pokraj izvora topline

Ukoliko plin počne izlaziti pod pritiskom iz plinske boce i zapali se, neće doći do eksplozije. Zaštitite ruke i tijelo i zatvorite ventil na boci. Nakon toga je iznesite na otvoreni prostor i ohladite vodom.

Ako osjetite miris plina napravite propuh, evakuisite ljude, ništa ne palite

Ako koristite zemni plin zatvorite glavni ventil.

Požar ulja u loncu i tiganju

Isključite plin i/ili struju na štednjaku i kuhinjsku napu

Zaštitite ruke, glavu i otkrivene dijelove tijela

Prekrijte požar poklopcem ili vatrootpornim pokrivačem

Ne ulijevajte vodu u vruće ulje

Zapaljive tekućine

U slučaju ispuštanja ili razlijevanja zapaljivih tekućina (naftni derivati, alkoholi, eteri i boje) spriječite otjecanje tekućine u odvodne kanale ili vodene tokove (brana od pijeska ili zemlje), ne pušite i ne palite vatru.

Pare benzina, alkohola i raznih otapala mogu eksplodirati

Uslijed iskre u prekidaču, možete se naći u plamenu

Spremnici ulja za loženje ne smiju biti u prostoriji kotlarnice

Ulje čuvajte u odgovarajućim spremnicima i manjim količinama

Razliveno ulje pospite pijeskom ili piljevinom i odmah uklonite

Imajte ispred prostorije s uljem za loženje aparat za početno gašenje požara.

Požar odjeće na osobi

Polegnite osobu, tijelo prekrijte prekrivačem i zaštitite osobi lice i kosu

Požar gasite od glave, omotajte osobu u tkaninu, oslobodite dišne organe

Ukoliko su se dijelovi odjeće zalijepili za tijelo, ne skidajte ništa na silu

Opečeni dio stavite pod hladnu vodu i opečeno mjesto prekrijte sterilnom gazom ili zavojem za opekotine, unesrećenom dajte piti tekućine

Ako Vaša odjeća počne gorjeti, kotrljate se po podu. Zaštitite lice.

Saobraćajne nesreće

U saobraćajnoj nesreći u kojoj ima povrijeđenih osoba nazovite broj 124 (hitna medicinska pomoć), broj 123 (vatrogasci) i broj 122 (policija).

Povrijeđenoj osobi pružite prvu pomoć

Osobu vucite za odjeću i neka ostane ležati dok ne utvrdite prirodu povrijede

Ukoliko povrijeđenu osobu ne možete izvući iz vozila pričekajte stručnu pomoć

Označite mjesto nesreće trokutom za opasnost

Odvojite kleme akumulatora.

Prva pomoć

 1. Jača krvarenja pokušati zaustaviti pritiskom na glavne žile prstom, kompresivnim zavojem ili podvezivanjem
 2. Onesviještenu osobu stavljamo na bok (bočni položaj)
 3. Ako osoba ne diše ili joj ne radi srce, započeti sa oživljavanjem
 4. Slomljenu ruku ili nogu imobilizirati
 5. Opekotine zamotati zavojem za opekotine, a opečenoj osobi dajemo tekućine za piti, a na opečeno mjesto ne stavljamo nikakve masti i praškove
 6. Strani predmet ne vadimo iz rane.