PROTIV POŽARNA OBUKA U DAIDO METAL KOTOR 25.9.2015